Om oss

Vilka är vi?
Historia

Farmarenergi i Hallstahammar AB har under  15 år samarbetat med Mälarenergi AB genom att försörja Kolbäck med värme genom från en  bioenergianläggning som fick sitt bränsle från 200 hektar energiskog (salix) runt Hallstahammar. När fjärrvärmeledningen från Västerås kopplades in blev värmecentralen överflödig och avvecklades.

Mälarenergi AB önskade fortsätta samarbetet med det lantbrukarägda energiföretaget i Hallstahammar men ville få  in bränsle från 4000 ha energiskog samt skogsbränsle. Slam från reningsverket skall erbjudas till gödsling av energiskogen. (Kretsloppet)

Ett samarbete med Mälarenergi AB, Länsstyrelsen i Västmanland samt  Farmarenergi i Hallstahammar inleddes 2008. Mälarenergi och Länsstyrelsen erbjuder projektpengar under fyra år för att få igång mer närproducerad bioenergi (målet 4000 ha energiskog). Projektet startas kallas “Projekt Salix Mälardalen” Projektledare tillsätts.

Farmarenergi i Hallstahammar läggs

Farmarenergi Mälardalen AB startas

Styrelsen