Om Maskinen:

Om Västmanland:

Om avverkningen som den ser ut nu:
Dagens skördemaskiner har en tillgänglighet på 50-55 % på grund av klimatförändringen som ger
blöta vintrar samt dålig hållbarhet i dagens maskiner, detta gör skördekostnaden för hög.
Mälarenergi vill ha ett jämnt flöde av salixbränsle under hela året vilket kräver mellanlager och eftersom skördemaskinerna flisar Salixen på plats vid de flesta större avverkningsuppdragen  kräver mellanlagren stora ytor,  omlastningar och extra transporter. Allt detta ger stora energiförluster i stora flishögar eftersom de innehåller 50 % vatten som helt i onödan ska genomgå alla stegen. Dessa faktorer påverkar både miljön och vinstmarginal negativt.
(dvs att våra mål påverkas oerhört negativt.)

 

Buntad Salix:
Salix som buntad vara måste vara det bästa för större mängder salixbränsle. Mälarenergi är intresserad att investera i en elektrisk sönderdelningsmaskin. Att flisa med el åtgår endast 1/5 energi mot diseldriven flisning som är fallet när skördemaskinen flisar. Med helskottskörd kan åkerkanten vara mellanlager under tiden torkar materialet som ger ett större ekonomiskt utbyte. I den färdiga produkten kan vi få fram en halverad vattenhaltssänkning som i sig genererar 1500-1800 kr/ha i merintäkt.

Den nya skördemaskinen:

Här på bild i PDF Format

En kostnadsutredning görs vad en maskin får kosta jämfört med avverkning och investering.

 

Vilka står bakom oss:
Ett nätverk av samarbetsvilliga företag som kan skapa ny skördeteknik inleds. Ett nytt skördekoncept beräknas kosta ca 15, 16 miljoner att utveckla.
Kontakter med ett 15 tal större energibolag i Sverige som har intresse av mer biobränsle från åkermark alla är mycket intresserade och säger sig villig till att hjälpa till att finansiera utvecklingskostnaderna för ny skördeteknik. Dessutom har Energimyndigheten visat gille för vårt koncept, och har därmed gått med på att bidra med halva utvecklingskostnaden.
ALMI i Västerås är villig att hjälpa till med att organisera arbetet med ett utvecklingsbolag. En andel i utvecklingsbolaget kostar 750 tusen fördelat på tre år.

Problemet:
Hos ALMI i Västerås anordnas ett möte med intresserade energibolag för att finna former som tillgodoser alla inblandade. Mötet resulterade i fiasko för få ställde upp med kapital.
Energimyndigheten vill blåsa positiva vindar i vårt projekt och här står vi nu.