Varför odla Salix?

Varför odla salix nu?

Priserna bättras stadigt då energibristen i världen breder ut sig. I mälardalen kommer minst 50 000 nya hektar energiskog behövas för att släcka bränslebehovet i de nya stora planerade kraftverken. Dessutom exporteras stora mängder utomlands där behovet ständigt ökar i klimatdebattens Europa.

Stöd:

Jordbruksverkets sida om stöd(finns bara en del av infon som finns här): http://www.sjv.se/amnesomraden/stod/foretagsstod/investeringsstod.4.207049b811dd8a513dc80002092.html

Om salix:

Artiklar:
I framtiden kan energiskog finna flera användningar som biodrivmedel, vilket kan leda till större efterfrågan och därav större lönsamhet
http://www.dn.se/2.738/2.739/energiskog-ger-mest-drivmedel-1.600523

Om energiskog för miljöns bästa, mycket om att den renar mark från alla slags tungmetaller.
http://www.miljoportalen.se/mark/markanvaendning/energiskog-flera-flugor-i-en-smaell

En D-uppsats om "Juridiska förutsättningar för odling av energiskog" med avseende på lagsektionerna PBL och MB("Plan och Bygglagen" och Miljöbalken). Den är väldigt ingående, mera generellt kan man säga att energiskog räknas som jordbruksgröda. Jordbruksgrödor följs av lagar som i sammanhanget är väldigt fördelaktiga för jordbrukare.
http://epubl.ltu.se/1402-1552/2009/055/LTU-DUPP-09055-SE.pdf

Fakta om Grödan:

Energigrödan:

Miljögrödan:


Ekonomi

Hit kommer det kalkyler
Förberedelse och odling:

Förbereda:

Plantering efter träda.

Förberedelser Året före plantering

Plantering efter gröda

Förberedelser Året före plantering

Efter plantering:

Efter skörd bör man ogräsbekämpa och gödsla vilket gör att salixen med sitt då komplexa rotsystem snabbare kan växa upp.

Vintern efter plantering ska skotten kapas 5-10 cm ovan mark vilket ger plantan kraft att skjuta upp fler skott nästa år. Detta kan utföras med vallskördemaskin eller slaghack. Om plantan blir över 2 meter första året kan man låta bli att kapa och istället satsa på en tidig skörd (3 år).

Efter kapning bör man på våren bekämpa ogräset, dessutom bör dessutom gödsling med 80 kg N samt P och K efter markanalys.

 

 

SALIXSORTER SKA STÅ HÄR

 
Uppskattning av skörd:

20 ton torrsubstans per hektar gäller när: 3-4 skott per stubbe 6 m höga med diameter på 3-4 cm. För att göra detta ska man ta en promenad genom odlingen för att uppsaktta jämnheten. Efter 4 år är 25 ton ts per hektar standard

Om stammarna är över 50mm i diameter vid 10cm höjd över marken kan de bli för grova till nästa år.(skördemaskinerna pallar inte 70mm)

Efter 5 år bör man skörda även om tillväxten varit låg, klippningen gör att plantorna ger bättre tillväxt. Mängden flis kommer i regel att täcka skördekostnaden, genom att efter skörd både ogräsbekämpa och gödsla kan odlingen få ny fart. I äldre odlingar kan för många plantor ha dött vilket gör odlingen gles och därav dålig.

Små skördeobjekt på enstaka hektar bör inte skördas lika ofta får då får man en lägre framkörningsavgift per ton torrsubstans (observera stammtjocklek! extra noga på dessa).

Skörd

Efter Skörd:

Efter skörden ska odlingen gödslas med 80 kg N, 40 kg P och 120 kg K (om slam från kommuner är också ett bra alternativ)

 Skörda och sånt


Riva odlingen

Efter en salixodling kommer den bästa spannmålsgröda.
Här ges råd hur man river upp en salixgröda