Login
Användarnamn:
Lösenord:
Bli delägare

Vilka är vi?
Farmarenergi Mälardalen AB ägs av ett 60 tal salixodlare i Mälardalen som odlar ca 1300 ha Salix. Företaget uppgift är att skörda och förmedla biobränslet till lägsta pris till värmeverken så att odlaren får högsta avkastning från sin odling.
Vi har som mål att täckningsbidraget för salix skall vara bättre eller likvärdig med den bästa vetegrödan för alla delägare.
För att nå målsättningen krävs utbildning och effektivare skördeteknik.
I samverkan med företag i teknikbranchen är förhoppningen att ett buntskördesystem skall finnas på marknaden som kompleterar dagens system för jämnare leveranser till värmeverken vilket ger ett bättre pris för odlaren.

Teckna:
Vi vill att ni som odlare anmäler ett intresse i det nya bolaget som ska bildas. Det är så som
Ni kommer att kunna få del av högre råvarupris, bättre rådgivning och att få den hjälp i allt
som rör odlingen som kan behövas.

Kontrakt och avtal kommer att tecknas för dem som vill leverera genom
farmarenergibolaget. Det energigrödstöd som finns kommer att kunna sökas så som tidigare
skett.
När vi pratar om kalkyler tar vi dock inte in något stöd. Vare sig gårdsstöd eller
energigrödestöd. Det får Ni lägga till utöver de siffror vi presenterar.
Det är som sagt viktigt att Ni visar aktivt intresse nu.

Ni som är intresserade att teckna aktieandelar i det nya farmarenergibolaget,
motsvarande er areal salix eller förmodad GROT-leverans, bör intresseanmäla er till mig (se
nedan) eller Börje Ohlson 0220-409 44 eller borje.ohlson@u.lrf.se

Arbetet kommer att läggas upp enligt följande:
All data om Er odling samlas in till verksamhetsledaren. Han kommer att finnas tillgänglig
för att rådfråga om odlingarna. Alla data finns samlat för att effektivisera så långt det går.
Vill man om- eller nyetablera salix bistår han med att rådge Er. Han beställer sedan
uppdrag av entreprenör som utför arbetet. Fakturering sker direkt till Er. Han hjälper till
med Er ansökan för etableringsstöd.
Verksamhetsledaren finns sedan tillgänglig för Er när det är dags för gödslingar och
bekämpningar i fält. Inför skördearbetet hanterar han beställning av entreprenör i samråd
med Er. Ni går igenom eventuella förberedelser som ska göras före skördearbetet.
Leveranskontrakt ska fyllas i och vara inskickade. Stöd ska sökas. Verksamhetsledaren
finns för Er hela tiden och kan vara Er behjälpliga om Ni behöver.
Allt arbete måste effektiviseras och kostnadsanalyseras för att undvika onödiga utgifter.
Nettoersättningen till odlaren ska stå i centrum.

Kompetensutveckling
Vi kommer att bjuda in för kompetensutveckling så fort en plan är upprättad. Samtal med
Länsstyrelsen görs för att skapa bra förutsättningar till Er. De kommer troligen att
tillsammans med oss hålla i utbildningen. Frågor som kan tas upp om vad Ni vill veta får Ni
gärna höra av er om till mig. Det kan röra odling, marknad, kalkylering, m.m.